Minesotā (ASV) no 29. jūnija līdz 4. jūlijam pēc XV Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku ASV rīcības komitejas uzaicinājuma RMM direktore Iveta Ruskule, Dziesmu un deju svētku ekspozīcijas vadītāja Iveta Grava un muzeja komunikāciju vadītāja Ilona Matvejeva piedalījas XV Vispārējo latviešu dziesmu un…