Ceļojošās izstādes skolēniem un citiem interesentiem paver jaunu, mūsdienīgu skatījumu iespējas latviešu literatūras klasikas apgūšanā.

Rakstniecības un mūzikas muzejs radījis ceļojošo izstādi "Sadzejotā valsts", kura skatītājus iepazīstina ar būtiskākajiem motīviem Latvijas nacionālajā literatūrā.

Izstāde piedāvā īsu pārskatu par Gētes traģēdijas "Fausts" tulkojumiem latviešu valodā, kā arī ieskicē Gētes darba motīvu izmantojumu latviešu rakstnieku darbos, tai skaitā Jāņa Akuratera, Jāņa Rokpeļņa, Māras Zālītes un Marģera Zariņa daiļradē.

Izstāde ir savdabīgs latviešu klasiskās literatūras konspekts vienā atslēgā: zeme un mīlestība kā mūsu literatūras stūrakmeņi.

Izstāde nav mēģinājums rādīt, cik grūti klājas daudzajiem rakstniecības zelta fonda varoņiem. Tās mērķis ir atgādināt, ka cilvēka dzīves sižeti laika gaitā ir mainījušies ļoti maz un ka mainās tikai vērtējums.