Turpinot tradīciju, arī šogad Rakstniecības un mūzikas muzejs apkopojis Valsts valodas dienas svinētāju aktivitātes no visas Latvijas vienotā pasākumu kartē un fotogalerijā. Šogad piedāvājām Valsts valodas dienas moto “Savai valodai audzināts” – veltījumu izcilajam rakstniekam un tulkotājam Dzintaram Sodumam.

Rakstniecības un mūzikas muzeja krājumā glabātā dzejnieka bagātīgā kolekcija liecina par to, cik daudz lasītājiem nezināmu materiālu dzejnieks ir atstājis pētniecībai. Arī paša gleznotos darbus, kas tika uzskatīti par zudušiem.