Rakstniecības un mūzikas muzeja krājumā glabātā dzejnieka bagātīgā kolekcija liecina par to, cik daudz lasītājiem nezināmu materiālu dzejnieks ir atstājis pētniecībai. Arī paša gleznotos darbus, kas tika uzskatīti par zudušiem.