• Muzeja izglītojošās nodarbības apmeklējums

  Grupai līdz 20 personām latviešu valodā 60.00 EUR
  Grupai līdz 20 personām svešvalodā 100.00 EUR
  Pirmskolas vecuma bērnu grupai līdz 20 personām latviešu valodā 40.00 EUR
  Ārpus muzeja telpām grupai līdz 20 personām latviešu valodā 60.00 EUR
  Ārpus muzeja telpām programmu bloks (vairāk nekā 2 programmas) grupai līdz 20 personām latviešu valodā 40.00 EUR
 • Lekcija apmeklētāju grupām (līdz 40 personām)

  Lekcija no muzeja piedāvātā saraksta 60.00 EUR
  Pēc pasūtījuma sagatavota lekcija 100.00 EUR
  Lekcija no muzeja piedāvātā saraksta ārpus muzeja telpām 60.00 EUR
  Pēc pasūtījuma sagatavota lekcija ārpus muzeja telpām 100.00 EUR
 • Krājuma izmantošana – krājuma priekšmetu (dokumentāro priekšmetu un lietisko, tēlojošo un dabas priekšmetu fotoattēlu) kopēšana (bez tiesībām publicēt)

  Muzeja krājuma priekšmeta (datējums – līdz 1920. gadam) kserokopijas izgatavošana, A4 formāts, 1 lpp. 0.70 EUR
  Muzeja krājuma priekšmeta (datējums – līdz 1920. gadam) kserokopijas izgatavošana, A3 formāts, 1 lpp. 0.90 EUR
  Muzeja krājuma priekšmeta (datējums – no 1921. gada) kserokopijas izgatavošana, A4 formāts, 1 lpp. 0.40 EUR
  Muzeja krājuma priekšmeta (datējums – no 1921. gada) kserokopijas izgatavošana, A3 formāts, 1 lpp. 0.50 EUR
  Uzziņu materiāla kserokopijas izgatavošana, A3 formāts, 1 lpp. 0.30 EUR
  Uzziņu materiāla kserokopijas izgatavošana, A4 formāts, 1 lpp. 0.20 EUR
  Uzziņu materiāla kserokopijas izgatavošana, A3 formāts, 1 lpp. 0.30 EUR
  Muzeja krājuma priekšmetu digitālās kopijas izdruka, A4 formāts, 1 lpp. 1.00 EUR
  Muzeja krājuma priekšmetu digitālās kopijas izdruka, A3 formāts, 1 lpp. 1.50 EUR
 • Digitālās kopijas, skaņu ierakstu un videodokumentu kopijas izgatavošana, ierakstīšana klienta datu nesējā vai informācijas nosūtīšana uz e-pastu

  Muzeja priekšmeta (datējums – līdz 1920. gadam) digitālās kopijas izgatavošana ar izšķirtspēju 150 dpi (ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem), 1 datne 2.00 EUR
  Muzeja priekšmeta (datējums – līdz 1920. gadam) digitālās kopijas izgatavošana ar izšķirtspēju 300 dpi (ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem), 1 datne 4.00 EUR
  Muzeja priekšmeta (datējums – līdz 1920. gadam) digitālās kopijas izgatavošana • ar izšķirtspēju 300 dpi (ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši nesaistītiem mērķiem), 1 datne 20.00 EUR
  Muzeja priekšmeta (datējums – līdz 1920. gadam) digitālās kopijas izgatavošana • ar izšķirtspēju 600 dpi (ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem), 1 datne 7.00 EUR
  Muzeja priekšmeta (datējums – līdz 1920. gadam) digitālās kopijas izgatavošana • ar izšķirtspēju 600 dpi (ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši nesaistītiem mērķiem), 1 datne 40.00 EUR
  Muzeja priekšmeta (datējums – līdz 1920. gadam) digitālās kopijas izgatavošana • ar izšķirtspēju virs 600 dpi (ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem), 1 datne 20.00 EUR
  Muzeja priekšmeta (datējums – līdz 1920. gadam) digitālās kopijas izgatavošana ar izšķirtspēju virs 600 dpi (ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši nesaistītiem mērķiem), 1 datne 60.00 EUR
  Muzeja priekšmeta (datējums – līdz 1920. gadam) digitālās kopijas izgatavošana fotonegatīvu, diapozitīvu, mikrofilmu digitālā kopija (ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem), 1 datne 7.00 EUR
 • Muzeja priekšmeta (datējums – no 1921. gada) digitālās kopijas izgatavošana

  ar izšķirtspēju 150 dpi (ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem), 1 datne 1.50 EUR
  ar izšķirtspēju 300 dpi (ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem), 1 datne 3.00 EUR
  ar izšķirtspēju 300 dpi (ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši nesaistītiem mērķiem), 1 datne 15.00 EUR
  ar izšķirtspēju 600 dpi (ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem), 1 datne 5.00 EUR
  ar izšķirtspēju 600 dpi (ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši nesaistītiem mērķiem), 1 datne 30.00 EUR
  ar izšķirtspēju virs 600 dpi (ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem), 1 datne 15.00 EUR
  ar izšķirtspēju virs 600 dpi (ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši nesaistītiem mērķiem), 1 datne 40.00 EUR
  fotonegatīvu, diapozitīvu, mikrofilmu digitālā kopija (ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem), 1 datne 7.00 EUR
 • Skaņu ierakstu kopiju izgatavošana (bez montāžas)

  pētnieciskam darbam, bez tiesībām publiskot, 1 minūte 1.00 EUR
  ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem, ar tiesībām publiskot, 1 minūte 1.50 EUR
  ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši nesaistītiem mērķiem, ar tiesībām publiskot, 1 minūte 7.00 EUR
 • Skaņu ierakstu kopiju izgatavošana (ar montāžu no viena skaņas dokumenta dažādiem posmiem vai vairākiem skaņas dokumentiem)

  pētnieciskam darbam, bez tiesībām publiskot, 1 minūte 3.50 EUR
  ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem publiski pieejamai izmantošanai, 1 minūte 7.00 EUR
  ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši nesaistītiem mērķiem publiski pieejamai izmantošanai, 1 minūte 14.00 EUR
 • Videodokumentu kopiju izgatavošana (bez montāžas)

  pētnieciskam darbam, bez tiesībām publiskot, 1 minūte 3.00 EUR
  ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem, ar tiesībām publiskot, 1 minūte 4.00 EUR
  ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši nesaistītiem mērķiem, ar tiesībām publiskot, 1 minūte 7.00 EUR
 • Videodokumentu kopiju izgatavošana (ar montāžu no viena videodokumenta dažādiem posmiem vai vairākiem videodokumentiem)

  pētnieciskam darbam, bez tiesībām publiskot, 1 minūte 7.00 EUR
  • ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem, ar tiesībām publiskot, 1 minūte 10.00 EUR
  • ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši nesaistītiem mērķiem, ar tiesībām publiskot, 1 minūte 14.00 EUR
 • Muzeja priekšmetu fotografēšana, filmēšana ar muzeja tehniskajiem līdzekļiem

  Muzeja priekšmeti (labā saglabātības stāvoklī) ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem, 1 vienība 10.00 EUR
  Muzeja priekšmeti (labā saglabātības stāvoklī) ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši nesaistītiem mērķiem, 1 vienība 15.00 EUR
  Muzeja priekšmeti (sliktā saglabātības stāvoklī) ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem, 1 vienība 15.00 EUR
 • Krājuma priekšmetu deponēšana/iznomāšana

  Tipveida muzeja krājuma priekšmeta deponēšana/ iznomāšana valsts un pašvaldību zinātnes, kultūras vai izglītības institūcijām (izņemot muzejus, kas akreditēti saskaņā ar Muzeju likumu), 1 diena 0.50 EUR
  Unikāla, reta muzeja krājuma priekšmeta deponēšana/ iznomāšana valsts un pašvaldību zinātnes, kultūras vai izglītības institūcijām (izņemot muzejus, kas akreditēti saskaņā ar Muzeju likumu), 1 diena 3.00 EUR
  Tipveida muzeja krājuma priekšmeta deponēšana/ iznomāšana juridiskai personai, kas nav valsts vai pašvaldību zinātnes, kultūras vai izglītības institūcija (izņemot muzejus, kas akreditēti saskaņā ar Muzeju likumu), 1 diena 7.00 EUR
  Unikāla, reta muzeja krājuma priekšmeta deponēšana/ iznomāšana juridiskai personai, kas nav valsts vai pašvaldību zinātnes, kultūras vai izglītības institūcija (izņemot muzejus, kas akreditēti saskaņā ar Muzeju likumu), 1 diena 70.00 EUR
 • Konsultācijas, ekspertīzes, priekšmetu atlase

  Mutiska konsultācija, izmantojot muzeja materiālus, 1 stunda 14.00 EUR
  Mutiska konsultācija, neizmantojot muzeja materiālus, 1 stunda 7.00 EUR
  Konsultācija ārpus muzeja, 1 stunda 17.00 EUR
  Rakstiska konsultācija, 1800 zīmes 14.00 EUR
  Muzeja priekšmetu apzināšana un atlase pēc pasūtītāja konkrētām norādēm (piemēram, tematiskām, hronoloģiskām), 1 vienība 0.70 EUR
  Muzeja priekšmetu apzināšana un atlase vairākās kolekcijās pēc pasūtītāja aptuvenām norādēm, 1 vienība 1.40 EUR