Avangarda mūzikas festivāli kā unikāls artefakts Rīgas kultūrtelpā 20. gs. 70. gados

Avangarda mūzikas festivālu “trešā cēliena” – Mūsdienu mūzikas dekādes programmas titullapa. Foto: no Ligitas Ašmes personīgā arhīva.

Padomju cenzūra 20. gadsimta otrajā pusē apspiež sabiedrības interesi par avangarda mūziku. Tomēr mūziķi cenšas to iepazīt un atskaņot. Apvienojot spēkus Hardijam Lediņam un viņa domubiedriem Rīgā un citās PSRS pilsētās, Rīgā septiņdesmitajos gados notiek vairāki avangarda mūzikas festivāli, līdz kamēr padomju represīvās iestādes tos aizliedz.

Ja vēlaties pieteikt lekciju, gaidīsim zvanu pa tālruni 67509263 vai vēstuli e-pastā komunikacija@rmm.lv.