“Kultūras un literatūras žurnāls “Avots” (1987–1992). Vēsture un nozīme”

20. gadsimta 80. gadu nogalē, 90. gadu sākumā kultūras žurnāls “Avots” bija ļoti nozīmīga parādība. Toreizējās žurnāla redakcijas uzdrīkstēšanās pakāpe ļāva pārkāpt tam laikam pieļaujamo padomju ideoloģijas robežu. Turklāt, žurnāla krievu variants kļuva par Padomju Savienības kultūrtelpas daļu un opozicionārās krievu literatūras ruporu.

Ja vēlaties pieteikt lekciju, gaidīsim zvanu pa tālruni 67509263 vai vēstuli e-pastā komunikacija@rmm.lv.