Pelnrušķīte vijole. Vijole kā tautas instruments

Foto: Inese Žune

Vijoli nereti dēvē par mūzikas karalieni, jo tās profesionālās spēles tehnikās un arī mākslinieciskās iespējas ir ļoti plašas. Apbrīnas vērti ir dauzi slaveni vijoļvirtuozi pasaulē un  arī Latvijā. Pretēji tam šodien maz piemin vijoles tautisko izcelšanos un tās nozīmi arī Latvijas tradicionālajā kultūrā. Lekcijā būs runa par latviešu vijolētājiem, tautiskās vijoles darinātājiem un tās lietojumu sadzīvē. To papildina bagātīgs vizuālais materiāls, kā arī audio un video ieraksti.

Ja vēlaties pieteikt lekciju, gaidīsim zvanu pa tālruni 67509263 vai vēstuli e-pastā komunikacija@rmm.lv.