Romantisma laikmets Rietumeiropas un latviešu mūzikā

Henrika Semiradska glezna “Šopēns spēlē klavieres kņaza Radzivilas salonā” (1887).

19. gadsimtā līdz ar pārmaiņām sabiedrības apziņā mainās arī pasaules uzskats un mākslas stili. Romantisms aizsākas Vācijā, literatūrā un pēc tam mūzikā. Mūzika kā mākslas veids, kas visadekvātāk spēj paust romantisko pasaules izjūtu, 19. gadsimtā izvirzās priekšplānā un ieņem galveno vietu Eiropas kultūras dzīvē.

Ja vēlaties pieteikt lekciju, gaidīsim zvanu pa tālruni 67509263 vai vēstuli e-pastā komunikacija@rmm.lv.