Aleksandrs Grīns latviešu strēlnieka formā 1917. gadā. Fotogrāfs: nezināms. RTMM_p86990. Anna un Jēkabs Grīni ar dēliem Jēkabu – Aleksandru ( no kreisās) un Jāni ap 1910. gadu. Fotogrāfs: nezināms. RTMM_p87000. Rokraksts no Aleksandra Grīna apcerējumiem un rakstiem. 1940. gads. RTMM_165307. Aleksandrs Grīns (no kreisās) sēž krēslos ar…

Anna un Jēkabs Grīni ar dēliem Jēkabu (Aleksandru) un Jāni ap 1910. gadu. Fotogrāfs: nezināms. RTMM p87000 Iela Jēkabpilī, kur Aleksandrs Grīns mācījies tirdzniecības skolā. 20. gs. sākums. Fotogrāfs: nezināms. RTMM p87033 Cēsu reālskolas skolnieki. No kreisās sēž – Edvīns Mednis, Antons Bārda, Arnolds Krastiņš. No kreisās…

Aleksandra Grīna (1895–1941) personību un latvietības izjūtu, kas vēlāk tika ietverta viņa literārājos darbos, vislielākajā mērā slīpēja Pirmais pasaules karš un Latvijas brīvības cīņas. Izaicinājumiem pilna bija Grīna mūža trešā desmitgade.