Izstāde piedāvā īsu pārskatu par Gētes traģēdijas "Fausts" tulkojumiem latviešu valodā, kā arī ieskicē Gētes darba motīvu izmantojumu latviešu rakstnieku darbos, tai skaitā Jāņa Akuratera, Jāņa Rokpeļņa, Māras Zālītes un Marģera Zariņa daiļradē.