Jaunatnes teātra aktieri sveic Rakstnieku savienību Jaunajā gadā. No kreisās - Rūdolfs Plēpis, Dina Kuple, Antra Krūmiņa, Imants Skrastiņš, Lūcija Baumane. Priekšplānā Uldis Pūcītis un Edgars Liepiņš. Foto: nezināms. RTMM 574263 Karnevāls kādās viesībās. [Rīga, 1920. gadu sākums]. 1. rindā pirmā no kreisās - Biruta Skujeniece. 2. rindā pirmā un…