Latvijas pirmās brīvvalsts laikā bohēma un regulāri augstāko aprindu rīkoto viesību apmeklējumi bija neiztrūkstoša radošās inteliģences redzamāko pārstāvju dzīves sastāvdaļa. Dziedātājus aicināja uz sabiedrības krējuma vai diplomātisko aprindu viesībām, lai viņi pēc namamātes vai namatēva vēlmes ko uzdziedātu pašiem un viesiem par prieku. Šādas viesības rīkoja gan Emīlija Benjamiņa, gan ārvalstu diplomāti, gan arī citi pašmāju smalko aprindu pārstāvji.