Cēsu Vēstures un mākslas muzeja nodaļas vadītāja Kirstīne Skrīvere un Rakstniecības un mūzikas muzeja projektu kuratore Elīna Drulle Cēsu Vēstures un mākslas muzeja Galvenā speciāliste muzeja ekspozīciju un izstāžu darbā Vija Rozentāle un muzeja mākslinieks Dainis Andersons Rakstniecības un mūzikas muzeja šaržu izstāde “Draudzīgs pārspīlējums” no 9. augusta līdz…