Gads sācies laimīgi

Maģiskais “2020” Rakstniecības un mūzikas muzeju ierāvis sen gaidītā un tomēr muzeja ierasto ikdienu un domas stipri saviļņojošā darba laukā. No laika zoba krietni apgrauztajiem kādreizējās zivju konservu fabrikas “Kaija” korpusiem Tērbatas ielā 75, kas kopš 2014. gada bija muzeja pagaidu mājas, kasti pēc kastes un saini pēc saiņa nacionālais rakstniecības, mūzikas un teātra mantojums dodas uz nule kā uzcelto Baltijā modernāko muzeju krātuvju kompleksu Pulka ielā 8.

Tāpat kā 61 muzeja darbiniekam, arī muzeja krājuma 971 051 priekšmetam ir atšķirīga un dažāda pārcelšanās pieredze. Ja vairuma kolēģu atmiņas sniedzas, tālākais, līdz pēdējai lielajai muzeja pārvietošanai 2014. gadā, kad bija jāatbrīvo Rīgas pils telpas, tad pēdējo 5 gadu laikā muzejā kolekcijās iekļautajām vērtībām šis ir pirmais un gandrīz droši, ka pēdējais lielais pārbrauciens no vienas krājuma glabāšanas uz otru. Senākajiem, vēl muzeja idejas aizsācēja Jāņa Grestes vāktajiem priekšmetiem, šie varētu būt pat septītie jurģi, ja saskaitām muzeja atrašanās adreses RMM teju vai 100 gadu pastāvēšanas vēsturē.

Un tomēr: mums visiem kopā – kā seniem un jauniem muzeja kolekciju priekšmetiem, tā arī muzeja darbinieku dažādajām paaudzēm – šis ir ļoti īpašs laiks, kurā piepildās sapnis un sen briedusi nepieciešamība pēc drošām sienām, plašām krātuvēm, ērtiem plauktiem, katrai krājuma priekšmetu materiālu grupai vajadzīgā klimata, mūsdienīgi aprīkotām restaurācijas darbnīcām un profesionālai pašcieņai labvēlīgām darba telpām.

Ja līdz šim muzeja krājuma pagaidu atrašanās vietās muzeja darbinieki lielu daļu sava laika un profesionālo rūpju veltīja vides pielāgošanai un sadzīvošanai ar ne vienmēr ideālajiem apstākļiem vērtību saglabāšanai, tad nonākšana Pulka ielas kompleksā ļaus veltīt šo laiku un enerģiju krājuma kvalitatīvas aprūpes, pieejamības un izpētes darba jomām, tostarp pilnveidot elektronisko uzskaites sistēmu, attīstīt digitalizācijas projektus. Bet tas viss pēc tam, kad katrs no 971051 krājuma priekšmetiem būs atvests, izsaiņots un nolikts savā vietā.  Atkalredzēšanos ar muzeja krājumu pie pētnieku darba galdiem jaunajā lasītavā varam solīt uz rudens pusi.

Tikmēr muzeja veidotais saturs – “Latvijas skolas somas” nodarbības, literārās pastaigas, ceļojošās izstādes, mājaslapas saturs – savu formātu un tikšanās vietas nemaina. Šogad savu virtuālo saturu mājaslapā muzejs veidos, atsaucoties uz mūsu sekotājiem jau pazīstamo Erika Ādamsona teikumu “Tu šo pasauli vēl neesi redzējis,” kuru viņš, raksturodams savu radīšanas telpu, min  1930. gada 16. decembrī vēstulē Mirdzai Ķempei. Muzeja varā nav šo bijušo pasauli atgriezt realitātē, bet radīt tai neskaitāmus sarunu biedrus – katrā no jums.

Lai radošiem darbiem un aizrautīgām sarunām bagāts 2020.gads!