“Runā (p)ar Ziedoni” ir Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta kopīgi īstenots projekts – dāvana dzejniekam Imantam Ziedonim viņa 90 gadu jubilejā. Ausma Kantāne ir teikusi: “Ziedonis ir ļoti īpatnējs un daudzšķautņains, daudzplākšņains un tik neatdarināms, un katru brīdi…

Vakar tiešsaistē ZOOM platformā notika pētījuma “Lietuviešu un latviešu mūzikas-kultūras saskarsme padomju laika lēģeros un nometinājuma vietās” atvēršanas svētki. Grāmata izdota Viļņā, Lietuvā, šī gada sākumā un veidota divās daļās. Pirmā ir pētījuma iniciatores, lietuviešu etnomuzikoloģes, Lietuvas Mūzikas akadēmijas docentes dr. Gailas Kirdienes monogrāfija “Brālība un vienotība”.

Nodarbības pirmajā daļā kopā ar vadītāju sarunājas par dažādiem mūzikas instrumentiem un to skaņu. Pēc seno instrumentu iepazīšanas dalībnieki rada jaunus mūzikas instrumentus no lietām, kas atrodamas mājās mūsdienās.