Dziļums, mūzika un ūdens

Trimdas rakstnieka Alfreda Dziļuma (1907-1976) vaļasprieku diapazons bijis plašs – sākot no zvejošanas un svešzemju apceļošanas, beidzot ar kvalitatīvas klasiskās mūzikas klausīšanos. Savās interesēs viņš allaž dalījies ar sievu.

Attēlā: Alfreds Dziļums karadienesta laikā, 1927. gadā. Foto: Pauls Kudačenko. RTMM 422534.