Elīna Drulle par izstādi “Himnai 100”

“Baumaņu Kārlis ir bijis ne vien mūziķis, bet arī zīmētājs. Un šīs abas mūzas – māksla un mūzika viņa dzīvē bijušas ļoti tuvas, lai gan Baumaņu Kārlis izvēlas mūziku.”
Rakstniecības un mūzikas muzeja pasākumu organizatore Elīna Drulle izstādes “Himnai 100” video stāstu sērijā stāsta par krājuma priekšmetiem, kuri palīdzējuši atklāt himnas radītāja Baumaņu Kārļa personību. Viens no tiem ir dziesmu krājuma “Līgo” vāks, ko zīmējis Latvijas valsts himnas autors. “Līgo” krājums un zīmējums ir radīts 1874. gadā, Pēterburgā, un tajā ir sešdesmit sešas dziesmas vīru korim.
Valstī noteikto ierobežojumu dēļ izstāde “Himnai 100” uz laiku nav skatāma klātienē. Pēc noteikto ierobežojumu atcelšanas izstāde būs apskatāma līdz 7.maijam.