Es, rakstāmmašīna. Stāsti


“Lietām ir sava skaņa un atmiņas, kuras mēs tām piesaistām. Un muzejs ir tiešā veidā saistīts ar šo atmiņu stāstiem, leģendām un arī faktiem”, domā RMM izstādes “Es, rakstāmmašīna” skaņu mākslinieks Jēkabs Nīmanis.
Video rakstniece Laura Vinogradova atklāj, kā tapuši septiņi personificēti rakstāmmašīnu stāsti, kas klausāmi izstādē, bet komponists Jēkabs Nīmanis stāsta par izstādei radīto skaņu ambienci.
Pulka ielā 8 rakstāmmašīnu kolekcijas izstāde “Es, rakstāmmašīna” ir apskatāma līdz 29. oktobrim.
Apmeklējums iespējams tikai ar iepriekšēju pieteikšanos apmeklējumam konkrētā ierašanās laikā, izmantojot elektroniski aizpildāmu formu vai, piesakot apmeklējumu pa tālruni 67509263, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.30.