Liega Piešiņa par izstādi “Himnai 100”

“Mēs kļūstam aizvien patiesāki un atklātāki, un to var redzēt arī visos šajos gandrīz divdesmit himnas stāstos.”
RMM video stāstu sēriju turpina RMM Izglītības un satura projektu nodaļas vadītājas Liegas Piešiņas stāsts par būtisku izstādes “Himnai 100” emocionālās koncepcijas sastāvdaļu – iemūžinātiem teju divdesmit personīgiem himnas pieredzes stāstiem, kuri līdzās vēstures faktiem, dokumentiem, vizuālām, skaniskām un priekšmetiskām liecībām veido izstādes laika līniju.
“Tas nebija tik vienkārši. Mums ir stereotipi, kurus ir ļoti, ļoti grūti pārkāpt. Šie dažādie stāsti un dažādu paaudžu, profesiju, tautību cilvēki, kuri tos izstāstīja, parādīja šodienu un to, ka mūsu simboli viņiem ir patiesa vērtība. Un tieši spēja patiesību, pašapziņu un pārliecību parādīt trīs minūtēs, tas mums bija godpilns uzdevums”, atzīst Liega Piešiņa.