Piesakies konferencei

Piesakies Rakstniecības un mūzikas muzeja konferencei “Akti. Fakti. Artefakti.”

Rakstniecības un mūzikas muzejs (turpmāk – RMM) aicina piedalīties zinātniskā konferencē “Akti. Fakti. Artefakti” 2024. gada 21. un 22. novembrī.

Rakstniecības un mūzikas muzeja ikgadējā konference aktualizē muzeja krājuma pētniecību un komplektēšanu kā RMM, tā citos Latvijas muzejos un atmiņu institūcijās.

Fransuā Meress un Andrē Devalē grāmatā “Muzeoloģijas pamatjēdzieni” raksta: “Muzeja darbs svārstās starp praksi un teoriju, teoriju pastāvīgi ziedojot tūkstoš un vienam ikdienas darbam. Taču ir zināms, ka domāšana ir būtiskākais indivīda attīstību stimulējošais vingrinājums un tā virza arī muzeju attīstību.”

Konferencei aicināti pieteikties literatūras, mūzikas, muzeoloģijas un kultūras mantojuma pētnieki un praktiķi, humanitāro, sociālo, kā arī atmiņu institūciju pārstāvji u. c. Šogad konferences “Akti. Fakti. Artefakti” uzmanība tiks pievērsta muzeja krājuma komplektēšanas tendencēm un pētniecībai pagātnē un nākotnē, tā aktualizēs RMM un citu Latvijas muzeju un atmiņu institūciju krājumu starptautiskās vērtības, kā arī pieskarsies tādām aktuālām tēmām kā ilgtspēja, muzeoloģijas teorijas, iekļaujoša vide u. c. RMM īpaši akcentēs savas šajā gadā aktualizētās pētnieciskās intereses par mūzikas instrumentiem un audiovizuālajām kolekcijām. Tāpēc aicinām pievienoties šajās tēmās arī citus, tādējādi veidojot paplašinātu skatījumu Latvijas kontekstā.

Konferencē plānots atskatīties pagātnē, kā arī ielūkoties nākotnē, aptverot dažādas mūsdienām aktuālas tēmas:

  • Starptautiskās vērtības Latvijas atmiņu institūciju krājumos
  • Krājumu komplektēšanas tendences agrāk un tagad, nākotnes perspektīvas
  • Restaurācija
  • Ilgtspēja un iekļaujošs muzejs
  • Muzejs digitālajā laikmetā
  • Aktuālās teorētiskās pieejas muzeoloģijā
  • Mūzikas instrumenti: jaunieguvumi, komplektēšana, pētniecība
  • Audiovizuālās kolekcijas

Minētās un tām radniecīgās tēmas aicinām pieteikt konferencē.

Priekšlasījumam paredzētas 15, diskusijai 5 minūtes. Konference norisināsies klātienē, Pulka ielā 8, RMM kultūrtelpā “Tintnīca”, kā arī tiks translēta muzeja mājaslapā (rmm.lv) un sociālo tīklu vietnēs Facebook un Youtube.

Konferencei piesakāmi individuāli ziņojumi. Pieteikumā jānorāda referenta vārds, priekšlasījuma tēma, satura izklāsts (līdz 1500 zīmēm), pārstāvētā darbavieta vai mācību iestāde un e-pasta adrese.

Priekšlasījumu valoda: latviešu.

Pieteikumi iesniedzami līdz 2024. gada 6. septembrim elektroniski: https://ej.uz/akti-fakti-artefakti-2024

Paziņojumi par priekšlasījuma iekļaušanu konferences programmā tiks nosūtīti līdz 2024. gada 23. septembrim.