Izstāde “Eduards Veidenbaums – neiespējamais dzejnieks”

Foto no izstādes “Eduards Veidenbaums – neiespējamais dzejnieks” Igaunijas rakstniecības muzejā Tartu. Attēls: E. Veidenbauma studiju biedra A. Dauges zīmētais šaržs.

Informācija par izstādi latviešu valodā pieejama īpašajos, ar roku darinātajos “Veidenbauma lietas” ceļvežos.

Līdz 12. maijam Igaunijas Rakstniecības muzejā Tartu norisinās Latvijas Rakstniecības un mūzikas muzeja izstāde “Eduards Veidenbaums – neiespējamais dzejnieks”, kas ielūkojas pirmā latviešu modernā dzejnieka īsās dzīves pavērsienos. Fotogalerija no atklāšanas pasākuma 5. martā skatāma šeit.

Izstādes “Eduards Veidenbaums – neiespējamais dzejnieks” atklāšanas vakarā apmeklētājus uzrunāja Rakstniecības un mūzikas muzeja (RMM) direktore Iveta Ruskule, sadarbības organizāciju vadītājas – Eduarda Veidenbauma Memoriālā muzeja “Kalāči” direktore Tamāra Kurzemniece un Liepas pagasta pārvaldes vadītāja Evita Šīrante –, Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Igaunijā Raimonds Jansons, kā arī Igaunijas Rakstniecības muzeja (Eesti Kirjandusmuuseum) projektu vadītāja Krista Ojasaar.

“E. Veidenbaums Tartu dzīvoja laikā, kad tur veidojās daudzu jo daudzu gaišu un zinātkāru latviešu idejas, sasniegumi un domas, tajā skaitā – par brīvu un neatkarīgu Latvijas valsti. Izstāde ir lieliska dāvana gan Latvijas, gan Igaunijas simtgadē visiem interesentiem, kuri vēlēsies tuvāk iepazīt Veidenbauma daiļradi, pasaules redzējumu un gūt iedvesmu mūsdienu dzīves patiesību meklējumos,” stāsta ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Igaunijā Raimonds Jansons.

“Ar E. Veidenbauma dzeju sākas modernā indivīda izjūtu, poētikas, tēmu loks, kas ir aktuāls arī šodienas cilvēkam. Izstādes uzdevums ir parādīt, ka E. Veidenbaums un viņa dzeja latviešu literatūrā pastāv par spīti tās šķietamajai neiespējamībai, kas saistās ar dzejnieka īso mūžu, pašvērtējumu un nelielo literāro mantojumu,” skaidro izstādes idejas un satura autors, RMM mākslas eksperts Marians Rižijs. E. Veidenbauma dziļi personiski izjustais, vispārcilvēcisko ideju un atziņu konflikts ļauj viņa dzejai būt mūsdienīgai arī šobrīd. Veidenbauma aktualitāte vislabāk ieraugāma krīzes un paradigmu maiņas laikmetos, kad jaunie pasaules uzskatu modeļi vēl nav izveidojušies.

Kā ir iespējams, ka cilvēkam, kurš nodzīvoja nepilnus 25 gadus un paspēja realizēt vien niecīgu daļu no sava radošā potenciāla, bija lemts kļūt par latviešu modernās dzejas aizsācēju? Izstāde “Eduards Veidenbaums – neiespējamais dzejnieks” mēģina šķetināt Veidenbauma īsās, bet neparasti piesātinātās dzīves pavedienus. Izstādes kodols ir līdz mūsdienām saglabājušās nedaudzās priekšmetiskās liecības (priekšmeti, kas piederējuši E. Veidenbaumam, no memoriālā muzeja “Kalāči” un Rakstniecības un mūzikas muzeja krājumiem; dzejnieka studiju gadu pieraksti, dzejoļa rokraksts), ap kurām veidots metaforisks un informatīvs lauks, kas Latvijas un pasaules kontekstā ilustrē E. Veidenbauma personību un viņa devumu. Izstādē lasāmi arī igauņu dzejnieka un tulkotāja Margusa Konnulas atdzejotie E.Veidenbauma darbi.

Lai iedzīvinātu E. Veidenbauma klātbūtni Tartu un aktualizētu viņa dzeju apmeklētāju pieredzes kontekstā, RMM piedāvā iesaistīties aizraujošās aktivitātēs. Izmantojot virtuālo karti ir iespēja doties pastaigā pa dzejnieka iemīļotajiem maršrutiem un iepazīt viņa dzīvesvietas, daloties ar iespaidiem sociālajos tīklos (#VeidenbaumsTartu). Izstādes rīkotāji aicina arī katru pašu samēroties ar Veidenbauma sasniegumiem un izglābt kādu viņa dzejoli no iznīcības.

Izstādes “Eduards Veidenbaums – neiespējamais dzejnieks” kuratore: Lelde Vaivode, scenogrāfs: Mārtiņš Kalseris, video māksliniece: Ineta Sipunova, konsultants un tulkotājs: Marguss Konnula.

Izstāde finansēta no Latvijas Kultūras ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem. Veidošanā piedalījās Eduarda Veidenbauma Memoriālais muzejs “Kalāči”. Atbalstītāji: Latvijas Republikas vēstniecība Igaunijas Republikā un Igaunijas Rakstniecības muzejs, alus darītava “Valmiermuiža”.