Zīmols, logotips un identitāte

JAUNĀ IZSKATA ROKASGRĀMATA
Laikā, kad Rakstniecības un mūzikas muzeju no ienākšanas fiziskā mājvietā šķir dažu gadu attālums, īpaši nozīmīga ir kvalitatīva komunikācija, kas veido priekšstatu par muzeju un pauž tā idejas. Tādēļ izveidota gan zīmola koncepcija, gan jauns logotips, gan arī radīta šī stila rokasgrāmata, lai muzejs savos stāstos un izskatā būtu vienots un atpazīstams.

SĀKUMS
Uzsākot darbu, galvenais bija izprast materiālu. RMM krājuma priekšmetiem būtiskākais nav to estētiskā vērtība, bet gan vieta kultūrvēsturiskajā kontekstā. Tie nav mākslas objekti, kas ir pašpietiekami savā esībā, bet gan sabiedrībai nozīmīgu cilvēku piemiņas lietas, kas stāsta par saviem saimniekiem. Radot muzeja identitāti, bija skaidrs, ka tas ir liecību, stāstu un interpretāciju mājas.

ZĪMOLS un LOGOTIPS
Pie tā strādājām kopā ar zīmolvedības speciālisti Lolitu Ozoliņu. Jau sākumā vienojāmies, ka zīmolu redzam vērstu nākotnē. Tādu, kas būtu spējīgs komunicēt ar sabiedrību ilgtermiņā, un logotipa zīme darbotos nevis kā nosaukuma ilustrācija, bet gan sarunas iniciatore.

Zīmola izstrādes gaitā iezīmējās trīs idejiskie pamatvirzieni:

ĶĪMIJA – latviskā identitāte, kas ietver literatūru un mūziku – mūsu kultūras esenci. Tas ir latvietības kultūrģenētiskais kods – unikālu īpašību kopums, kas mūs “ķīmiski” atšķir no citām nācijām. Ķīmija ir arī tas mistiskais, fiziski neizmērāmais “kaut kas gaisā”, kas iedvesmo rakstīt dzeju, radīt mūziku, stāstīt.
KARTE – Latvijas kultūras, mūzikas un rakstniecības vēstures karte ar kultūras notikumiem kā ceļazīmēm – simboliem. Karte, kas rāda noieto ceļu un iezīmē nākamo.
RITMS – tas piemīt it visam, tas caurstrāvo, mijas, vieno. Tas ir dabā, mūzikā, mākslā, dzejā, rokrakstā, vārdos, ieelpā un izelpā, sirdspukstos.

Pēc zīmola idejiskās platformas apjaušanas, nākamais darba posms bija radīt logotipu, lai grafiski izpaustu muzeja zīmola raksturojošās kvalitātes. Rezultātā tapa zīme, kas apvieno visus minētos virzienus – tā ir piederības zīme savai izcelsmes vietai, kultūrai, radošajam. Tā reizē ietver, satur un turpina, tādējādi kalpojot par vienojošo elementu starp vēsturisko mantojumu un nākotnes virzību. Šis simbols savā būtībā ir bezgalīgs, jo kamēr esam nācija ar savu kultūru, zīme turpinās. Arī interpretācijas iespējas ir plašas – logotipa zīme var tikt piemērota dažādām situācijām un aicināt uz dialogu. Ņemot vērā šī brīža sarežģīto muzeja situāciju, es to redzu un arī izmantoju muzeja komunikācijas materiālos – kā karogu, kas vieno un apliecina muzeja vērtības.

IDENTITĀTES KRĀSU KODS
Domājot par zīmola krāsu, kā pamattoni izvēlējos zīmoga krāsu, jo tā kopš pirmsākumiem ir muzeja priekšmetu piederības vienojošais elements. Pētot muzejā sastopamās zīmogkrāsu nianses, nonācu pie RMM violetā toņa, kas veidojās kā simbioze starp dažādos laikos zīmogam lietotām krāsām. Zīmola atbalstošās krāsas – zelts (domājot par tautas bagātībām), sudrabs (godinot vēsturisko melnbalto fotomateriālu estētiku) un brūnā (atgādinot par mūsu zemi kā pamatu un platformu turpmākajai attīstībai), – šīs krāsas ir tuvas arī latviešu nacionālajai identitātei.

Spilgtākais identitātes nesējs, kur šobrīd ir iespējams skatīt muzeja idejiskās un vizuālās vērtības, ir mājaslapa. Arī tai ir radīta sava mājaslapas rokasgrāmata, kur tāpat ir klātesošas visas zīmola vērtības. Šeit pamata vizuālajam materiālam meklēju estētiski smalkus, intriģējošus, pārlaicīgus fotomateriālus – tādus, kas rosinātu pētīt tēmu tālāk, nevis tikai ilustrētu nosaukumu. Bildes, kas iedvesmotu paskatīties uz kādu jautājumu no jauna skatupunkta, gūt iedvesmu un iet tālāk.

RMM Jaunā izskata rokasgrāmata