„Mēneša priekšmeta” ekspozīcijai veltītā diskusija „Vai ir iespējams latvietis bez “latvieša”? Svešatnes latviešu nacionālās identitātes meklējumi”. Diskusijas centrā bija februāra „Mēneša priekšmets” – rakstnieka Andreja Eglīša un viņa laikabiedru rokrakstu klade, sarunā piedalījās RMM mākslas eksperte, dzejniece Krista Anna Belševica un sociālantropologs Klāvs Sedlenieks. RMM pētnieces…

Šajā publikācijā apskatīsim RMM jaunieguvumu – padomju periodā noklusētā dzejas dižgara Edvarta Virzas vērtīgos rokrakstus, kā arī uzklausīsim mūsdienu autorus – rakstnieku, publicistu Ēriku Hānbergu un dzejnieku Māri Salēju, kuri joprojām daudzu savu tekstu melnrakstus veido rokrakstā.

Turpinot “Stāstneša” rakstu sēriju “Vai viegli būt jaunam?“, piedāvājam ielūkoties Dzintara Soduma (1922–2008) jaunībā. Viņa un arī citu tā saucamo trimdas jaunās paaudzes rakstnieku skolas vai studiju gadi iekrīt sarežģītā laikā, kad viena otru nomaina vairākas varas. Tie ir 1930.–1940. gadi.