Radīšanas mirklis ir kā (īs)savienojums pašam ar sevi. Gara pamošanās mirklis. Dzirkstele. Apziņas un valodas modrība. Pamanīšana, kā iekšējā un ārējā pasaule mijiedarbojas. Saruna ar pamanīto sevī un apkārt.

Uzsākot darbu pie ekspozīcijas un ēkas koncepcijas, muzeja izaicinājums bija atrast abu muzeja pārstāvēto radošo nozaru – rakstniecības un mūzikas, saskarsmes punktus, nesadalot tās divās savrupās zonās. Tā izkristalizējusies pirmā satura koncepcijas mugurkaula līnija “latvieša radošums”.

13. septembrī, plkst. 17.30 topošajā Rakstniecības un mūzikas muzeja ēkā, Mārstaļu ielā 6, norisināsies Dzejas dienu pasākums “Soduma festivāls”. Tā laikā notiks grāmatas “Dzintars Sodums. Post Scriptum” atklāšanas svētki. Izlasē apkopotas iepriekš grāmatās nepublicētas rakstnieka, dzejnieka, tulkotāja un atdzejotāja Dzintara Soduma (1922–2008) “Kapātas esejas”, dažādu gadu raksti par…

#Muzejs2022

Rakstniecības un mūzikas muzeja topošās mājvietas Mārstaļu ielā 6 skatlogus sāk apdzīvot foto stāsti, kuri iesilda jauno muzeja atrašanās vietu Vecrīgā, veidojot saikni starp laikmetīgo un senatnīgo, uzrunājot potenciālos muzeja apmeklētājus un ieskicējot muzeja gaidāmās ekspozīcijas koncepta virzienu. Pirmā savu radīšanas stāstu ar saukli “Radīt ir Dievišķa griba”…

“Radīšanas pamatā ir arī šaubas, nespēja tikt ar sevi galā, pašiznīcināšanās process, un es domāju, ka tikai situācijā, kurā dievišķais ir līdzsvarā ar negatīvo, velnišķo un kurā mēs cīnāmies par līdzsvaru, slēpjas radīšanas mistērija”, stāsta rakstniece Nora Ikstena.