Latviešu literatūra starp politiku un mākslu: 1987–1992

Alberts Bels, pretskatā. Rīga, 1989. gada. Foto: Harijs Burmeistars. RTMM 469381

Atmodas laikā kā rauga mīkla uzrūga Latvija. Tik atšķirīgie dzejnieki: Vizma Belševica, Klāvs Elsbergs un Valdis Artavs to veicināja, ieguvām – Knuta Skujenieka lēģera dzeju un trimdas literatūru. Līdzīgi prozā starp tuvību mākslai un dokumentam slidinās Alberts Bels, Visvaldis Lāms un Anita Liepa.

Ja vēlaties pieteikt lekciju, gaidīsim zvanu pa tālruni 67509263 vai vēstuli e-pastā komunikacija@rmm.lv.