Ludis Bērziņš un viņa kolekcija muzejā

L. Bērziņa autobiogrāfija ar viņa veltījuma ierakstu. RTMM 7499436(02)

L.Bērziņš aptvēris daudzas darbības jomas: literatūrzinātnieks, folklorists, filoloģijas profesors, mācību iestāžu dibinātājs un vadītājs, mācītājs, dzejnieks, redaktors, publicists, arī lielas ģimenes galva. Muzeja materiāli liecina par viņa daudzveidīgo kultūras darbību un cilvēcisko personību.

Ja vēlaties pieteikt lekciju, gaidīsim zvanu pa tālruni 67509263 vai vēstuli e-pastā komunikacija@rmm.lv.