Mācītāja Edgara Rumbas dzeju rokraksti

Edgara Rumbas dzejolis “Cilvēkam”. RTMM 571912

E. Rumba (1904–1943) ir daudzpusīgs cilvēks: mācītājs, skolotājs, LU pasniedzējs, laikrakstu redaktors u.c.; gājis bojā Sibīrijā. Viņa dzeja tapusi agrā jaunībā un toreiz pārsvarā palikusi nepublicēta. 2013. gadā pēc muzejā nonākušā dzeju krājuma manuskripta izdota izlase “Es šodien mājās nebūšu”.

Ja vēlaties pieteikt lekciju, gaidīsim zvanu pa tālruni 67509263 vai vēstuli e-pastā komunikacija@rmm.lv.