Pirmais Rakstniecības muzeja direktors Arturs Baumanis un viņa kolekcija muzejā

A. Baumanis jaunībā. RTMM 469461

Arturs Baumanis (1905–1989) ir rakstnieks, literatūrpētnieks, Rakstniecības un teātra muzeja (tagadējā Rakstniecības un mūzikas muzeja priekšteča) direktors 20. gadsimta 30. gadu beigās. Baumaņa kolekcijas materiāli ataino viņa personību, veikumu kultūras vēsturē, kā arī muzeja veidošanas procesu.

Ja vēlaties pieteikt lekciju, gaidīsim zvanu pa tālruni 67509263 vai vēstuli e-pastā komunikacija@rmm.lv.