Uldis Bērziņš 1970. gadu vidū. Foto: nezināms. RMM pagaidu krātuve. Jānis Rokpelnis, Uldis Bērziņš, Juris Veitners un Leons Briedis. Rīga, 1970. gads. Foto: nezināms. RTMM 504544. Ulža Bērziņa vēstule Leonam Briedim. 1974. gada 8.-30.jūnijs. RTMM 860100. Uldis Bērziņš un Knuts Skujenieks Latvijas Rakstnieku savienībā. Uldis …