Šogad RMM Valodas dienā ir sagatavojis audio sveicienu, kuru ierunā cilvēki no dažādām Latvijas vietām, tādejādi parādot latviešu valodas dažādo skanējumu. Audioierakstā var dzirdēt fragmentu no Kārļa Skalbes pasakas “Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties”, kuras manuskripts glabājās RMM krājumā.

Šogad RMM Valsts valodas dienas akcijā aicina tās dalībniekus izdomāt un uzrakstīt teikumus, kas būtu rakstīti kādā no dialektiem vai arī kuros būtu izmantoti pēc iespējas vairāk apvidvārdi, vecvārdi, latviešu literārajā valodā reti sastopami vārdi, tā parādot valodas daudzveidību un tās plašās iespējas. Kā piemērs lai kalpo rakstnieces Noras Ikstenas rakstītais teikums: “Ķiermēns gar krizdoli luņķē uz pluņķi” (Čūska gar ērkšķogu lien uz dīķi).