9. novembrī plkst. 10.00–16.20 Dziesmu un deju svētku ekspozīcijā Dziesmusvētku telpa Mežaparkā, Ostas prospektā 11, Rīgā, Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) konferenču sērijas “Kultūras Krustpunkti XVII” ietvaros Rakstniecības un mūzikas muzejs (RMM) organizē starptautisko zinātnisko konferenci “Dziesmu un deju svētku atmiņas daudzbalsība”. Konferencē ar saviem priekšlasījumiem piedalīsies dziesmu un deju svētku kustības pētnieki un muzeju eksperti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un ASV.

Konferencē tiks meklētas atbildes uz jautājumiem par līdzdalības formām Dziesmu un deju svētku tradīcijas kā mantojuma kolekcionēšanā, pētniecībā un mantojuma komunikācijā Latvijā, Baltijas valstīs un diasporas kopienās, tiks izzināta muzeja kā atmiņas institūcijas loma un iespējas būt partnerim sarunās par tradīciju, dzīvo mantojumu un pilsonisko līdzdalību. Paneļdiskusijā satiksies dzīvās tradīcijas atmiņu ekosistēmas pārstāvji – atmiņu vācēji, tālāknesēji, kuri dalīsies savā pieredzē par komunikācijas formātiem un līdzdalības pozitīvajiem un negatīvajiem aspektiem. Konferences paneļdiskusiju vadīs LKA Kultūras un mākslas institūta pētniece Elīna Vikmane. Konferences moderators – muzikologs Edgars Raginskis.

Konferences programmu bagātinās vairāku starptautiski atzītu pētnieku uzstāšanās: apmeklētājiem būs iespēja dzirdēt Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmijas pētnieču Anu Kõlar un Meeta Morozovuzstāšanos, kurā tiks pretnostatīta oficiālā un nacionālā kultūras atmiņa Dziesmu svētku atmiņās, analizējot Gustava Ernesaksa gadījumu “Mana tēvzeme ir mana mīlestība”. Lietuvas Kultūras pētniecības institūta mūsdienu lietuviešu kultūras katedras asociētā profesore Rita Repšienė aktualizēs Dziesmu un deju svētku tradīcijas vietu performatīvās komunikācijas nākotnes scenārijos Lietuvā. Savukārt ar priekšlasījumu par Baltijas dziesmu svētku globālo mantojumu uzstāsies Vašingtonas Universitātes Skandināvijas studiju departamenta asociētais profesors un Kazickas Ģimenes Fonda Baltijas studiju programmas vadītājs Guntis Šmidchens.

Konferences pārtraukumos apmeklētājiem būs ekskluzīva iespēja bez maksas apmeklēt RMM ekspozīciju Dziesmusvētku telpa, kas pirmā un lielākā latviešu dziesmusvētku tradīcijai veltīta pastāvīgā ekspozīcija. Dziesmusvētku telpa ir veltījums latviešu dziesmu un deju svētku tradīcijas dzimšanai, gaitai un turpinājumam.

Vairāk par konferenču sēriju “Kultūras Krustpunkti XVII”: https://lka.edu.lv/lv/aktuali/jaunumi/kulturas-izturetspeja-dziesmu-un-deju-svetku-atmina-un-vairak-neka-100-petijumu-par-kulturas-nozares-aktualitatem-konferencu-serija-kulturas-krustpunkti/