Komponists Emīls Dārziņš. 1906. gads. Foto: J.Rieksts. RTMM 215709
Rakstnieks Anšlavs Eglītis, gleznojot Vecrīgas drupas. 1941. gada septembris. Foto: nezināms. RTMM 723428
Kostīmu mākslinieces Baiba Puzinas kostīma skice Adolfa Alunāna lugas “Džons Neilands”izrādei Raiņa Dailes teātrī. 1984. gads. RTMM 543242

Rakstniecības un mūzikas muzeja (RMM) struktūrvienība Rakstniecības, teātra un mūzikas kolekciju krātuve sākusi veidoties 1925. gadā, kad darbu pie rakstniecības un mūzikas liecību vākšanas un krāšanas sāka skolotājs Jānis Greste. Laika gaitā muzeja krājums ir izaudzis un šobrīd glabā vairāk nekā 972 700 visdažādāko muzeja krājuma vienību – dokumentus, fotogrāfijas, dažādus iespieddarbus, vēstules, mākslas darbus, skaņu ierakstus un memoriālos priekšmetus, kas sakārtoti pārsvarā personu, kā arī organizāciju un tematiskajās kolekcijās. Muzeja priekšmetu glabāšanas sistēma ir saistīta ciešām saitēm, un tajā atrodamas norādes arī par personībām, kurām muzejā kolekciju nav. Šīs norādes mēs saucam par saistītajām kolekcijām, un tās atspoguļojošie priekšmeti ir sastopami citu personu kolekcijās. Pavisam kopā ir vairāk nekā 3677 pamatkolekcijas un 3614 saistītās kolekcijas. Muzeja krājumu veido trīs pamatnozaru krājumi – rakstniecības, teātra un mūzikas un vairāki atbalstošie krājumi, kas izdalīti pēc priekšmetu veidiem – mākslas, grāmatu, fotonegatīvu, skaņu/video ierakstu krājumi. RMM Rakstniecības, teātra un mūzikas kolekciju krātuve kopš 2009. gada pēc toreizējā Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja reorganizācijas turpina glabāt arī Memoriālo muzeju apvienības un LKA Eduarda Smiļģa Teātra muzeja krājumus.

Liela loma krājuma saglabāšanā ir krājuma priekšmetu digitalizācijai, tāpēc muzejā ir izstrādāta krājuma digitalizācijas politika/programma, kuras pamatuzdevumi ir radīt muzeja priekšmeta digitālo kopiju, kas sniegtu maksimāli tuvu priekšstatu par oriģinālu, lai aizsargātu muzeja priekšmetus no pārāk intensīvas izmantošanas vai trauslus priekšmetus pat no bojāejas, nodrošinot tiem nepieciešamo miera periodu, dokumentētu šo priekšmetu stāvokli pirms potenciāli riskantām darbībām, piemēram, krājuma pārvietošanas, priekšmetu deponēšanas u.c., kā arī darītu pieejamāku krājuma neeksponēto daļu krājuma izmantotājiem, veicinot muzeja krājuma kā unikāla resursa atpazīstamību.

Rakstniecības un mūzikas muzeja Rakstniecības, teātra un mūzikas kolekciju krātuvē glabātie priekšmeti ir plaši pieprasīti Latvijas kultūras pasākumu un izdevumu bagātināšanai, interesentiem tie ir pieejami, pirmkārt, caur muzeja lasītavu, kā arī muzeja mājas lapas sadaļā “Mēneša priekšmets”. Muzeja priekšmeti pieejami arī Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga vietnē, RMM un Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas datu bāzē Personu un vietu attēli”, citos sadarbības partneru veidotajos projektos, piemēram, Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajās kolekcijās “Rainis un Aspazija” un “Latvijas vēsturiskie skaņu ieraksti”.

Priekšmetu pieņemšanu muzeja krājumā veic Krājuma izpētes nodaļas mākslas eksperti, kas pirmie tiekas ar potenciālo muzeja krājuma priekšmetu piedāvātāju, izvērtē piedāvāto priekšmetu atbilstību muzeja krājuma komplektēšanas politikai un to, kā tie papildinās jau esošo krājumu, veidojot kvalitatīvas kolekcijas. Tālāk piedāvājumu izvērtē RMM Krājuma komisija (kā arī Memoriālo muzeju apvienības un LKA Eduarda Smiļģa Teātra muzeja krājuma komisijas) un pieņem lēmumu par priekšmetu iekļaušanu krājumā vai noraida tos.

Kopš 2020. gada RMM  Rakstniecības, teātra un mūzikas kolekciju krātuve  atrodas jaunajā muzeju krātuvju kompleksā Pulka ielā 8.