Imanta Ziedoņa dzejoļu klade. 1963. – 1964. gads. RTMM 678601
Bīdermeiera stila BIROJS. Mēbele apvieno rakstāmgaldu, rakstāmpulti un sekretāru. 19. gs. vidus. Piederējis Krišjānim Valdemāram. RTMM 51816

Rakstniecības vēstures krājumu veido 1498 personu, tematiskās un organizāciju kolekcijas, kurās glabājas 356597 muzeja krājuma vienības. Tās dokumentē latviešu rakstniecības vēsturi no nacionālās rakstniecības veidošanās pirmsākumiem 19. gadsimta vidū līdz mūsdienām. Nozīmīgākās kolekcijas: Reinis un Matīss Kaudzītes, Rūdolfs Blaumanis, Anna Brigadere, Aspazija un Rainis, Kārlis Skalbe, Jānis Jaunsudrabiņš, Vilis Plūdons, Edvarts Virza, Aleksandrs Čaks, Jānis Sudrabkalns, Mirdza Ķempe, Ārija Elksne, Gunārs Priede, Imants Ziedonis, Māra Zālīte u.c. No 1989. gada rakstniecības krājumu būtiski papildinājušas vērtīgas trimdas rakstnieku Jāņa Klīdzēja, Andreja Eglīša, Anšlava Eglīša, Veronikas Janelsiņas, Pāvila Klāna, Dzintara Soduma, Veronikas Strēlertes, Zentas Mauriņas, Elzas Ķezberes, Mārtiņa Zīverta un citas kolekcijas. Nozīmīgi materiāli atrodami arī tematiskajās kolekcijās Biedrības un Reliģijas vēsture, kā arī KSK “Tēvzeme” kolekcijā (sarakste ar trimdas kultūras darbiniekiem). Rakstniecības krājuma kolekcijas satur plašu materiālu klāstu: dokumentus, fotoattēlus, iespieddarbus, korespondenci, rokrakstus, memoriālus priekšmetus, kas atklāj rakstniecības un vēstures procesus, atspoguļo autoru personības, dzīvi un daiļradi, kā arī laikmetu ietekmi personību likteņos un radošajā darbībā. Skaitliski un saturiski nozīmīgu rakstniecības krājuma daļu sastāda korespondence (vēstules ģimenēm, draugiem, rakstnieku savstarpējā sarakste un sarakste ar citu kultūras nozaru pārstāvjiem), kas dokumentē ne tikai personību privātos pārdzīvojumus, bet arī sava laika hroniku, palīdz veidot un saprast kultūrvēstures kopainu. Savukārt krājumā glabātie rokraksti veido bāzi daiļrades procesa pētniecībai no darbu pirmuzmetumiem, dažādiem variantiem līdz tīrrakstam. Īpašs izziņas avots ir rakstnieku personīgās dienasgrāmatas, to papildina informācija, kura iegūstama korespondences materiālos.

Rakstniecības krājums ir viens no bagātākajiem latviešu rakstniecības oriģinālmateriālu krājumiem valstī, tā materiāli tiek bieži izmantoti zinātniskiem pētījumiem, rakstot monogrāfijas, veidojot kopotos rakstus, publikācijās presē, TV raidījumos, izstādēs un ekspozīcijās.

Rakstniecības vēstures krājuma
vadošā krājuma glabātāja Ilze Tauriņa

Tālr. 67356264
ilze.taurina@rmm.lv