Eriks Ādamsons, eleganta angļu džentelmeņa vai franču dendija iemiesojums, ir ļoti saderīgs ar šo nelielo, izsmalcināto pīpi no ķiršu koka. Tā ne vien palīdz veidot elitāra dzejnieka paštēlu, kas šķietami nevar atrauties vien no dzīves baudu avotiem, bet vieš rāma mājas miera un omulības atmosfēru, klusu sirds apmierinājumu moderni nervozajā pilsētas drudzī.

Regīna Ezera raksta ar rakstāmmašīnu “Briežos”. 1984. gads. Foto: U.Veiss. RTMM 37373990. Regīna Ezera pie rakstāmgalda Tomes pagasta “Briežos” [strādājot pie romāna “Nodevība”?]. [ 1983. – 1984. gads]. Foto: U.Veiss. RTMM 373986. Regīna Ezera ar meitu Aiju un suni mežā pie izgāzta koka saknēm. 1984. gads. Foto:…

20Viktors Eglītis ar Mariju Eglīti, dēliem Vidvudu un Anšlavu, 1920. gadu sākums. Fotogrāfs: nezināms. RTMM 692130 RMM jaunieguvums. Viktora Eglīša dzejoļu, skiču un saimniecisku pierakstu blociņš (1914. gads). Pirmo reizi tajā publicēts Viktora Eglīša dzejolis “Himna Fēbam”, kas veltīts Marijai Eglītei – Stalbovai un pēc viņas…

Rakstniecības un mūzikas muzeja īpašumā nesen nonācis apjomīgs jaunieguvums, proti, dzejnieces Velgas Kriles (1946–1991) fotogrāfijas, vēstules, kas sūtītas kursabiedrenei un mūža draugam Mārai Valterei no 60. līdz pat 80. gadu beigām. Saskaņā ar testamenta nolikumu Velgas Kriles vēstules ļauts publiskot un nodot atklātībai tikai 25 gadus pēc autores nāves.

Latvijas simtgades svinību kontekstā pirmais nozīmīgākais notikums tiek atzīmēts jau šogad – maija mēnesī (pēc vecā stila 26. un 27. aprīlī) ir jubileja Latgales pirmajam kongresam. 1917. gadā Latgales latvieši, neraugoties uz idejiskām domstarpībām, formulēja savu vēlmi būt kopā ar pārējo Latviju, veidot vienotu valstiskumu

Bula vasarā, jūlija otrajā sestdienā dažādās Latvijas piejūras vietās atzīmējam Jūras jeb Zvejnieksvētku dienu. Šim notikumam šogad būs jau 80 gadus sena vēsture, un tam par godu kā mēneša priekšmets izvēlēts RMM krājumā atrodamais zvejniecības piederums.