Ko esmu varējusi atrast arhīvos?

Esmu strādājusi dažādos arhīvos – literāros un vēsturiskos – Rīgā, Pēterburgā, Helsinkos, Minsteres Latviešu centrā. Tas saistījies ar dažādiem darbiem. Tā kā lielākā daļa manu pētījumu ir latviešu literatūras vēsturē, arhīvi ir ļoti nepieciešami. Ne velti mūsdienās jaunā vēsturiskuma svarīgs jēdziens ir “arhīvs”, norādot nepieciešamību pētīt rakstiskos avotus noteiktā pagriezienā…