Epidemioloģiski drošs muzeja apmeklējums

Īstenojot LR MK rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”noteikto, kā arī ņemot vērā Kultūras ministrijas izstrādāto regulējumu “Vadlīnijas epidemioloģiskās drošības pasākumiem muzeju un muzejiem radniecīgu mākslas un vēstures eksponēšanas vietu darbībā” RMM sniedz pakalpojumus gan individuāliem apmeklētājiem, gan apmeklētājiem grupās vienīgi “zaļajā  epidemioloģiskās norises formātā”.

Muzejs sniedz pakalpojumus tikai tiem apmeklētājiem, kuriem nav elpceļu infekcijas slimības pazīmes un ir derīgs Covid19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, kā arī bērniem no 12 gadu vecuma, uzrādot derīgu Covid-19 testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu skrīninga testu.

Apmeklētājiem Pulka ielā 8 ir atvērta izstāžu zāle, Lasītava un tikšanās telpa “Tintnīca”, muzeja koptelpās izmantojot sejas un deguna aizsegus. Sagaidot muzeja apmeklētājus, info centra darbinieks pārliecinās, ka apmeklētājam/ pakalpojumu saņēmējam ir derīgs Covid19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, vai bērnam no 12 gadu vecuma ir derīgs Covid-19 testēšanas sertifikāts vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu skrīninga testu; katrs apmeklētājs tiek piereģistrēts atsevišķā reģistrācijas lapā, fiksējot vārdu, uzvārdu, apmeklējuma laiku un tālruņa numuru.

Sniedzot pakalpojumus, kas noris ārpus muzeja telpām, piemēram, muzejpedagoģiskus vai izglītojošus pakalpojumus, par derīgu Covid19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu pārliecinās darbinieks, kurš sniedz pakalpojumu.

Muzeja krājuma Lasītava atsāk darbu, sākot ar 22. novembri, un Lasītavas telpā vienlaikus var uzturēties 5 apmeklētāji.

Muzeja krājuma Lasītavas apmeklējums pieejams tikai ar iepriekšēju pieteikšanos uz konkrētu ierašanās laiku. Pieteikšanās Lasītavas apmeklējumam: lasitava@rmm.lv vai pa tālruni 67356261 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.30.

Lasītavā ir viena kase, kurā nepieciešamības gadījumā ir iespējams norēķināties par pakalpojumu. Muzejs aicina Lasītavas apmeklētājus norēķināties par pakalpojumiem ar maksājumu kartēm, pēc iespējas ierobežojot skaidras naudas maksājumus.

Muzeja izstāžu zāle atsāk darbu, sākot ar 15. novembri, un to vienlaikus var apmeklēt ne vairāk kā 6 apmeklētāji. Visos gadījumos ievērojama 2 metru distance.

Izstādes apmeklējums ir bez maksas.

Muzeja pasākumu telpa “Tintnīca” atsāk darbu, sākot ar 22. novembri, un Tintnīcā pasākuma laikā vienlaikus var uzturēties ne vairāk kā 27 pasākuma dalībnieki. Apmeklētājiem ir personalizētas sēdvietas.

Muzejs neorganizē iekštelpu pasākumus, kuros piedalās bērni līdz 12 gadu vecumam.

Tintnīcas iepriekš neizsludinātu pasākumu apmeklējumam ir iespējams pieteikties, izmantojot e-pastu komunikacija@rmm.lv vai pa tālruni 67509263 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.30.

Tintnīcas pasākumu apmaksa ir veicama virtuālajā biļešu rezervācijas vietnē “Mobilly”. Izņēmuma gadījumos pieļaujama skaidras naudas pieņemšana un kvīts izrakstīšana par saņemto pakalpojumu.

Muzeja izstāžu zāle un Lasītava ir atvērta no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 10.00 līdz 16.30. Tintnīcas darba laiks ir pielāgots attiecīgajam pasākumam.

Muzejs ievēro, lai muzejā neatrastos apmeklētāji un darbinieki ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm (drudzis, klepus, elpas trūkums). Muzejam ir tiesības personām ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm liegt ieeju muzejā un aicināt tās atstāt muzeju, rekomendējot doties uz mājām un sazināties ar savu ģimenes ārstu.

Aicinām būt atbildīgiem, ievērot piesardzības pasākumus un sekot aktualitātēm Covid–19 oficiālajā mājaslapā: https://covid19.gov.lv, kā arī izmantot lietotni “Apturi Covid”, lai palīdzētu ierobežot vīrusa izplatību.