Epidemioloģiski drošs muzeja apmeklējums

 

Sākot ar 2021. gada 1. jūliju, Rakstniecības un mūzikas muzejs sniedz pakalpojumus arī apmeklētājiem grupās, ja apmeklētājiem ir sadarbspējīgs Covid19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, vai sadarbspējīgs testēšanas sertifikāts. Sertifikāta pārbaudes programma “Covid19Verify” ir lejupielādējama viedtālrunī gan Apple, gan Android aplikācijās. Apmeklējuma pieteikšana: 67509263, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.30.

Muzejs individuālam apmeklētājam bez sadarbspējīga Covid19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta vai sadarbspējīga testēšanas sertifikāta nodrošina ne mazāk kā 25 m2 no publiski pieejamās telpu platības. Izstāžu zālē vienlaikus tiek ielaisti ne vairāk kā 4 apmeklētāji.

Muzejs sniedz pakalpojumus tikai tiem apmeklētājiem, kas pareizi izmanto mutes un deguna aizsegu – medicīniskās sejas maskas, nemedicīniskās (higiēniskās vai auduma) sejas maskas, nosedzot muti un degunu.

Muzejs ievēro, lai muzejā neatrastos apmeklētāji un darbinieki ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm (drudzis, klepus, elpas trūkums). Muzejam ir tiesības personām ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm liegt ieeju muzejā un aicināt tās atstāt muzeju, rekomendējot doties uz mājām un sazināties ar savu ģimenes ārstu.

Izstāde apmeklētājiem ir bez maksas.

Muzeja pasākumus var apmeklēt tikai vakcinēti un/vai Covid-19 pārslimojuši apmeklētāji, uzrādot derīgu EU Covid-19 sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu. Pirms pasākuma apmeklējuma, lūgums sertifikātu pārbaudīt: https://covid19sertifikats.lv/verify

Īstenojot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un ņemot vērā Kultūras ministrijas izstrādāto regulējumu “Vadlīnijas epidemioloģiskās drošības pasākumiem muzeju un muzejiem radniecīgu mākslas un vēstures eksponēšanas vietu darbībā”, ar 2021. gada 6. septembra stājas spēkā sekojoši noteikumi RMM lasītavas apmeklējumam:

PIRMDIENĀS, OTRDIENĀS UN TREŠDIENĀS tiek apkalpotas tikai vakcinētas un Covid-19 pārslimojušas personas ar derīgu digitālo sertifikātu (jāuzrāda arī pase vai ID karte) – lasītavā drīkst uzturēties bez sejas maskām;

CETURTDIENĀS lasītavas telpā sejas maskās un ar 2 m distanci drīkst strādāt līdz 4 personām.

Lasītavas apmeklējums jāsaskaņo iepriekš, rakstot uz lasitava@rmm.lv vai zvanot uz tālr. 67356261.

Apmeklētājiem ar elpceļu infekcijas pazīmēm vai ir paaugstinātu temperatūru (virs 37,2°C) lūdzam sazināties ar mums un atcelt plānoto lasītavas apmeklējumu.

 

Aicinām būt atbildīgiem, ievērot piesardzības pasākumus un sekot aktualitātēm Covid–19 oficiālajā mājaslapā: https://covid19.gov.lv, kā arī izmantot lietotni “Apturi Covid”, lai palīdzētu ierobežot vīrusa izplatību.