Epidemioloģiski drošs muzeja apmeklējums

Sākot ar 2021. gada 7. jūniju, Rakstniecības un mūzikas muzejs (turpmāk – Muzejs) sniedz pakalpojumus tikai individuāliem apmeklētājiem, nodrošinot divu metru distances ievērošanu starp apmeklētājiem, starp darbiniekiem un starp apmeklētājiem un darbiniekiem.

Muzeja apmeklējums iespējams tikai ar iepriekšēju pieteikšanos izstādes apmeklējumam konkrētā ierašanās laikā, izmantojot elektroniski aizpildāmu formu vai, piesakot apmeklējumu pa tālruni 67509263, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.30.

Muzejs vienam apmeklētājam nodrošina ne mazāk kā 25 m2 no publiski pieejamās telpu platības. Izstāžu zālē vienlaikus tiek ielaisti ne vairāk kā 4 apmeklētāji.

Muzejs sniedz pakalpojumus tikai tiem apmeklētājiem, kas pareizi izmanto mutes un deguna aizsegu – medicīniskās sejas maskas, nemedicīniskās (higiēniskās vai auduma) sejas maskas, nosedzot muti un degunu.

Muzejs ievēro, lai muzejā neatrastos apmeklētāji un darbinieki ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm (drudzis, klepus, elpas trūkums). Muzejam ir tiesības personām ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm liegt ieeju muzejā un aicināt tās atstāt muzeju, rekomendējot doties uz mājām un sazināties ar savu ģimenes ārstu.

Izstāde apmeklētājiem ir bez maksas.

Lasītavas apmeklējums jāsaskaņo iepriekš, rakstot uz e-pastu: lasitava@rmm.lv vai zvanot uz tālr. 67356261. Apmeklētājs Lasītavā ierodas, lietojot mutes un deguna aizsegu, ievērojot 2 m distanci no apkārtesošajām personām.

Lasītavas telpā vienlaikus drīkst uzturēties trīs apmeklētāji.

Aicinām izvērtēt savu veselības stāvokli un neapmeklēt muzeju, ja Jums ir elpceļu infekcijas slimības simptomi, kā arī ja ir noteikts pienākums ievērot pašizolāciju, mājas karantīnu vai stingras izolācijas nosacījumus.

Aicinām būt atbildīgiem, ievērot piesardzības pasākumus un sekot aktualitātēm Covid–19 oficiālajā mājaslapā: https://covid19.gov.lv, kā arī izmantot lietotni “Apturi Covid”, lai palīdzētu ierobežot vīrusa izplatību.