Sākot ar 2021. gada 1. jūliju, Rakstniecības un mūzikas muzejs sniedz pakalpojumus arī apmeklētājiem grupās, ja apmeklētājiem ir sadarbspējīgs Covid19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, vai sadarbspējīgs testēšanas sertifikāts. Sertifikāta pārbaudes programma “Covid19Verify” ir lejupielādējama viedtālrunī gan Apple, gan Android aplikācijās. Apmeklējuma pieteikšana: 67509263, darba dienās no plkst. 9.00 līdz…