Fricis Dziesma un fotografēšana

Friča Dziesmas, dzejnieka, žurnālista un bibliotekāra, īstajā vārdā – Friča Forstmaņa (1906 – 2004) sirdslieta bijusi fotografēšana. Fricim Forstmanim paticis arī makšķerēt un sēņot.

Attēlā: Fricis Dziesma, sēņojot Zviedrijā. 2001. gada 23. jūlijs. Foto: Līvija Eliasone. RTMM p80194.