http://rmm.lv/wp-content/uploads/2021/05/Audio-Radio_Dziesma-garais.mp4 Friča Dziesmas, dzejnieka, žurnālista un bibliotekāra, īstajā vārdā – Friča Forstmaņa (1906 – 2004) sirdslieta bijusi fotografēšana. Fricim Forstmanim paticis arī makšķerēt un sēņot. Attēlā: Fricis Dziesma, sēņojot Zviedrijā. 2001. gada 23. jūlijs. Foto: Līvija Eliasone. RTMM p80194.