Guntara Godiņa vizuļi

“Makšķerēšana manā izpratnē ir ļoti gudra padarīšana. Tas nav tik vienkārši. Tā ir tiešām zinātne,” uzskata dzejnieks, atdzejotājs, tulkotājs un makšķernieks Guntars Godiņš.

Rakstniecības un mūzikas muzeja janvāra mēneša priekšmets ir viņa muzejam dāvinātie šūpiņi jeb vizuļi.

“Par makšķerēšanu es varētu jums stāstīt tikpat labi un daudz, cik es varbūt kādreiz lasīju Tartu Universitātē lekciju par to, kā es esmu tulkojis Kalevdēlu,” atklāj Guntars Godiņš, kurš makšķerēt sācis jau trīs gadu vecumā. “Es nekādā ziņā neesmu svētdienas makšķernieks. Es esmu pirmdienas, otrdienas un visu citu darba dienu makšķernieks. Tas nozīmē, ka es diezgan profesionāli to daru. Tas sagādā prieku – tieši šī profesionalitāte.”

Video stāstā mēneša priekšmeta autors salīdzina radošumu makšķerēšanā un dzejošanā, atdzejošanā:
“Radošums literātam, vai radošums atdzejā vai tulkojumā, tur atkal ir citi smalkumi, bet arī ļoti līdzīgi. Man, protams, atdzejojot, tulkojot vai rakstot nav eholotes* es neredzu to literatūras dibenu, bet to es varu kaut kādā veidā nojaust. /../ Katrā ziņā ir ļoti daudz kas kopīgs. /../ Es iesaku varbūt visiem jaunajiem dzejniekiem sākt ar makšķerēšanu, pēc tam ar rakstīšanu,” saka Guntars Godiņš.

Guntars Godiņš (1958) līdzās Klāvam Elsbergam, Mārim Melgalvam un Pēteram Brūverim pieder 80. gadu jauno dzejnieku paaudzei, sauktiem par “jaunajiem dusmīgajiem”, arī “ironisko” paaudzi. Guntars Godiņš ir viens no aktīvākajiem latviešu tulkotājiem no igauņu un somu valodām.

1993. gadā par krājumu “Ēnu nesēji” saņēmis Ojāra Vācieša literāro prēmiju. Par tulkošanu saņēmis vairākus apbalvojumus, tai skaitā ārzemju. Divreiz saņēmis Literatūras gada balvu par atdzejojumiem – 2002. gadā par igauņu tautasdziesmu izlase “Ozols auga debesīs” un 2012. gadā par dialektā atdzejoto somu dzejnieces Heli Lāksonenas dzejas izlasi “Kad gos smei”. 2013. gadā saņēmis Somijas Lauvas Ordeņa bruņinieka ordeni. Saņēmis AKKA/LAA Autora balvu 2020 par atdzejojumiem – Heli Lāksonenas “Soul. Burkans. Undens” (2019) un Contras “Tik grūti ir būt latvietim” (2019).

Guntars Godiņš ir piecu dzejoļu krājumu autors (“Tas nepasacītais” (Rīga: Liesma, 1985), “Ar atpakaļejošu datumu” (Rīga: Liesma, 1989), “Ēnu nesēji” (Rīga: Artava, 1993), “Nakts saule” (Rīga: Nordik, 2000) un CV (Rīga: J. Roze, 2008).

* Eholote – elektronavigācijas instruments dziļuma automātiskai mērīšanai ar hidroakustisku metodi.