Ieklausies mūzikā, ieklausies sevī

 

Nodarbības sākumā skolēniem tiek piedāvāts izzināt Rakstniecības un mūzikas muzeja skaņu ierakstu izstādi “SAN”, kur skolēni tiek iepazīstināti ar skaņas ierakstīšanas un atskaņošanas tehnoloģijām, sākot ar 19. gadsimta beigās izgudrotajām mehāniskajām klavierēm, beidzot ar CD. Skolēni uzzina par katra skaņu ierakstīšanas veida darbības principiem, to priekšrocībām un trūkumiem, kā arī par populārākajiem mūzikas žanriem, kas tajos tikuši ierakstīti.

Nodarbības turpinājumā skolēni iepazīst un saprot savas izjūtas un emocijas, pārrunājot dažādo emociju raksturojumu, enerģijas līmeni un izveidojot “garastāvokļa termometru”. Klausoties dažādu stilu un laiku mūziku, skolēniem ir uzdevums ieklausīties savās izjūtās un izvēlēties piemērotāko vietu iepriekš izveidotajā “garastāvokļa termometrā”.

Nodarbības laikā tiek sniegts ieskats par specifiski Latvijai nozīmīgiem skaņu ierakstīšanas vēstures faktiem. Tāpat skolēni iepazīst un saprot savas izjūtas un emocijas, klausoties dažādu stilu un laiku mūziku, kā arī pievērš uzmanību tam, kā savas emocijas var regulēt un iespaidot ar mūzikas palīdzību.

Caurviju kompetences: valoda, sociālā un pilsoniskā, kultūras izpratne sadarbība, pilsoniskā līdzdalība, kritiskā domāšana un problēmu risināšana.

Mērķauditorija: 6.-12. klase

Nodarbības ilgums: 60 min

Tēmas: vēsture, māksla/mūzika, personība

Nodarbības maksa: 70 eiro (nodarbība iekļauta programmā “Latvijas skolas soma”).
Nodarbības norises vieta: Rakstniecības un mūzikas muzejā (Rīgā, Pulka ielā 8) vai ceļojošā formātā – jūsu telpās (ja nodarbība notiek jūsu telpās, papildus nodarbības maksai jāsedz ceļa izdevumi).

Ja vēlaties pieteikt nodarbību, gaidīsim zvanu pa tālruni 67509263 vai vēstuli uz e-pastu komunikacija@rmm.lv.