Restauratores atjauno Rūdolfa Blaumaņa grāmatu “Indrāni” eksponēšanai izstādē “Radīti, lai nezustu/ Rakstniecības un mūzikas muzeja rokrakstu stāsti”.

Muzeja krājumā glabājas visdažādāko veidu muzeja priekšmeti. To saglabātība ir ļoti dažāda. Bojāto priekšmetu aprūpei nepieciešams nopietns profesionāls ieguldījums.

20. gadsimta 70. gados muzejs atsevišķus īpaši vērtīgus rokrakstus veda restaurēt uz PSRS ZA Restaurācijas laboratoriju toreizējā Ļeņingradā. Tikai 1978. gadā muzejā sāka strādāt pastāvīgs papīra restaurators, kurš gadu bija stažējies toreizējā Ārzemju mākslas muzejā pie restauratores I. Rudzītes. Pašlaik muzejā pilnā slodzē strādā divas rokrakstu, dokumentu un citu papīra izstrādājumu restauratores un pusslodzē – viena stājglezniecības restauratore.

Rokrakstu, dokumentu un citu papīra izstrādājumu restauratori restaurē dažādus priekšmetus – rokrakstus, afišas, vēstules, tapetes, krāsainos un melnbaltos iespieddarbus, rokrakstus ar dažādām tintēm, tušu, zīmuli un spiedogiem, kā arī fotogrāfijas un fotoalbumus. Gleznu restauratore veic konservācijas un restaurācijas darbus dažādu tehniku (eļļa, tempera, akrils, guaša) stājgleznām uz dažādiem pamatmateriāliem – audekla, koka, kartona, papīra.

Restauratori kopā ar krājuma glabātājiem veic arī priekšmetu apsekošanu un profilakses darbu krātuvē, kā arī restaurējamo muzeja priekšmetu atlasi. Restauratori tiek pieaicināti izvērtēt arī glabātāju atlasītu vai deponēšanai pieprasītu muzeja priekšmetu konservācijas un restaurācijas nepieciešamību.

Muzeja restauratores par mantojumu nākotnes paaudzēm