RMM zinātniskā konference “Priekšmets. Stāsts. Laikmets”

Rakstniecības un mūzikas muzejs aicina piedalīties zinātniskā konferencē “Priekšmets. Stāsts. Laikmets” 2022. gada 24. un 25. novembrī.

Rakstniecības un mūzikas muzeja (turpmāk – RMM) konference ir ikgadējs notikums, kas galvenokārt balstīts RMM, kā arī citu Latvijas atmiņu institūciju krājumu izpētē, piedaloties pētniekiem no dažādām pētniecības iestādēm. Šī gada konferencē RMM pievērš uzmanību muzeja kolekciju, priekšmetu un to stāstu mijiedarbei laikmeta, sabiedrības norišu, kultūrpolitikas un ideoloģiju kontekstā. Stāsts, būdams viens no svarīgākajiem krājuma priekšmeta komplektēšanas kritērijiem, būtiski un neatkārtojami dokumentē kādu komplektējamās kolekcijas subjekta dzīves, radošā procesa, personības aspektu/notikumu. Pievēršanās priekšmetu stāstu un attiecību ar sabiedrību dokumentēšanai ir viena no šodienas muzejniecības populārākajām praksēm.
Konferencē aicinām pieteikt ziņojumu tēmas, kuras saistītas ar kultūras mantojuma objekta un stāsta attiecībām literatūrzinātnes, muzikoloģijas, kā arī institucionālo prakšu (muzeji, arhīvi, bibliotēkas) un kuratora darba aspektā:
1. nepētītu vai maz pētītu kolekciju potenciāls;
2. priekšmeta stāsts ideoloģijas gaismā – noklusējumi un “neērtie” stāsti;
3. priekšmets bez stāsta – problēma vai iespēja;
4. stāsta liktenis pēc priekšmeta “nāves”;
5. priekšmetu stāstu iegūšanas/dokumentēšanas metodes un prakses;
6. stāsts, leģenda, falsifikācija – priekšmeta stāsta verifikācijas metodes;
7. priekšmeta un stāsta sinerģija personību pētniecības kontekstā;
8. priekšmeti un to stāsti – jaunrades un pētījumu impulsētāji;
9. priekšmeta un restauratora sinerģija – stāsta papildināšanas iespēja.

Priekšlasījumam paredzētas 20, diskusijai 5 minūtes. Konference norisināsies klātienē, Pulka ielā 8, RMM kultūras telpā “Tintnīca”, tā tiks translēta muzeja mājaslapā (rmm.lv) un sociālo tīklu vietnē Facebook.
Konferencei piesakāmi individuāli ziņojumi. Pieteikumā jānorāda referenta vārds, priekšlasījuma tēma, satura izklāsts (līdz 1500 zīmēm), pārstāvētā darbavieta vai mācību iestāde un e-pasta adrese.
Priekšlasījumu valoda: latviešu.
Pieteikumi iesniedzami līdz 2022. gada 18. augustam elektroniski: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScezmA5434zRzY9j8-HSQg0DKAG-oyb6SClIGp873-KTGMv4g/viewform?usp=sf_link

Paziņojumi par priekšlasījuma iekļaušanu konferences programmā tiks nosūtīti līdz 2022. gada 16. septembrim.