Rakstniecības un mūzikas muzejs ar lepnumu paziņo par jaunas konferenču un rakstu krājumu sērijas “Akti. Fakti. Artefakti” uzsākšanu. Šī sērija ir veltīta aktualitātēm muzeoloģijas jomā Latvijā un sniedz iespēju iepazīt dažādu Latvijas muzeju krājumus. Pirmā rakstu krājuma atvēršana notika šī gana RMM zinātniskās konferences “Akti. Fakti. Artefakti” laikā. Pirmajā rakstu…

23. un 24. novembrī Rakstniecības un mūzikas muzejs rīko gadskārtējo zinātnisko konferenci. Šogad muzejs aizsāk jaunu konferenču un rakstu krājumu sēriju “Akti. Fakti. Artefakti”, kurā runāt par aktualitātēm muzeoloģijas jomā Latvijā, kā arī iepazīt dažādu Latvijas muzeju krājumu.  …

23. un 24. novembrī Rakstniecības un mūzikas muzejs (turpmāk – RMM) rīko gadskārtējo zinātnisko konferenci. Šogad muzejs aizsāk jaunu konferenču un rakstu krājumu sēriju “Akti. Fakti. Artefakti”, kurā runāt par aktualitātēm muzeoloģijas jomā Latvijā, kā arī iepazīt dažādu Latvijas muzeju krājumu. Konferences nosaukumā ietvertie jēdzieni ir cieši saistīti ar muzeoloģiju,…

Rakstniecības un mūzikas muzejs aicina piedalīties zinātniskā konferencē “Priekšmets. Stāsts. Laikmets” 2022. gada 24. un 25. novembrī. Rakstniecības un mūzikas muzeja (turpmāk – RMM) konference ir ikgadējs notikums, kas galvenokārt balstīts RMM, kā arī citu Latvijas atmiņu institūciju krājumu izpētē, piedaloties pētniekiem no dažādām pētniecības iestādēm. Šī gada konferencē RMM…