RMM ZINĀTNISKĀ KONFERENCE / Tiešraide

23. un 24. novembrī Rakstniecības un mūzikas muzejs rīko gadskārtējo zinātnisko konferenci. Šogad muzejs aizsāk jaunu konferenču un rakstu krājumu sēriju “Akti. Fakti. Artefakti”, kurā runāt par aktualitātēm muzeoloģijas jomā Latvijā, kā arī iepazīt dažādu Latvijas muzeju krājumu.