Pēc vīra nāves 20 gadus ilgušo saraksti ar iemīļoto rakstnieci Zentu Mauriņu Braiteres kundze atvedusi uz Latviju, lai nodotu Rakstniecības un mūzikas muzejam – pavisam 50 vēstules, 7 fotogrāfijas, 2 telefonsarunu atšifrējumus un atklātnes ar Zentas Mauriņas izteikumiem.