Vītola mīļā Ļoļa

Helēna Kalēja (1892 -1929) 1920. gadu sākumā. Komponists Jāzeps Vītols (1863- 1948) savā Pēterburgas dzīvoklī pie rakstāmgalda. 1911.gads. Foto: nezināms. RTMM_447249. Jāzepa Vītola 1911. gadā rakstītā pastkarte Helēnai Kalējai. Jānis Misiņš (pa kreisi) nodod Rīgas pilsētas galvam – Alfrēdam Andersonam Misiņa bibliotēkas inventūras sarakstu. 1928.