Ādas portfelis, kas piederējis Imantam Ziedonim un kurā glabājās nepabeigtais romāns. (1960. – 1970. gadi). RTMM 857017 Imants Ziedonis ar sievu Ausmu Kantāni 1974. gada februārī. Foto: Juris Krieviņš. – RTMM 541944 Imants Ziedonis 1990. gada 4. maijā, Kalifornijā, ASV. Foto: Gunārs Janaitis. – RTMM 656675…

Rakstniecības un mūzikas muzeja krājumā glabātā dzejnieka bagātīgā kolekcija liecina par to, cik daudz lasītājiem nezināmu materiālu dzejnieks ir atstājis pētniecībai. Arī paša gleznotos darbus, kas tika uzskatīti par zudušiem.