Marta “Mēneša priekšmets” veltīts populārākajam padomju laika latviešu dramaturgam Gunāram Priedem (1928–2000) – 17. martā viņam būtu 90 gadu jubileja. Un šoreiz viena īpašā RMM priekšmeta stāsts saistīts ar Atmodas laiku, 1990. gadiem – pārmiju situāciju, kad Latvija varēja nomest okupācijas važas, kļūstot par brīvu un neatkarīgu valsti.